Hình thức thanh toán

SkyBox chấp nhận các hình thức thanh toán như sau:

  • Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận hàng
  • Thanh toán chuyển khoản

Số tài khoản : 8689 8689 86
Chủ tài khoản: Trần Thị Ngọc Trâm
Ngân hàng Techcombank – Hà Nội